Opis i wartościowanie stanowisk w administracji publicznej

Cel szkolenia:

 • Szczegółowe zapoznanie uczestników z procesem opisywania i wartościowania stanowisk pracy w administracji publicznej.
 • Poznanie przez uczestników możliwości i ograniczeń tych procesów.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności opisywania i wartościowania stanowisk pracy w administracji publicznej.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą:

 • Wiedzę i umiejętności pozwalające na przygotowanie prawidłowego opisu stanowiska pracy.
 • Wiedzę na temat różnorodnych metod wartościowania stanowisk pracy w administracji publicznej.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania wybranych metod wartościowania stanowisk pracy w administracji publicznej.
 • Zdolność wykorzystania wyników procesu opisów i wartościowania pracy w obszarze wynagradzania.
 • Możliwość kontaktu z prowadzącym zajęcia, który pełnił funkcje doradcze i szkoleniowe w szeregu procesów opisywania i wartościowania stanowisk.


Program szkolenia:

 1. Proces analizy pracy jako podstawa tworzenia opisów stanowisk pracy.
 2. Praktyka przygotowania opisów stanowisk pracy (na podstawie przykładów z administracji publicznej).
 3. Najczęściej popełnianie błędy opisywania stanowisk pracy i sposoby ich ograniczania.
 4. Proces i metody wartościowania pracy.
 5. Nieanalityczne metody wartościowania pracy – założenia procesu wartościowania i ćwiczenia praktyczne (metoda porównywania parami oraz klasyfikacyjna).
 6. Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy – założenia procesu wartościowania oraz ćwiczenia praktyczne.
 7. Błędy i bariery procesu wartościowania oraz sposoby ich ograniczania.
 8. Wykorzystanie wyników wartościowania pracy w obszarze wynagradzania pracowników (tabele zaszeregowań, taryfikatory pracy i płacy, widełki płacowe).
 9. Wartościowanie kompetencji pracowników.

 

Metody szkoleniowe:

Omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane prezentacją multimedialną z licznymi przykładami. Forma prowadzonych zajęć ma na celu zaktywizowanie uczestników szkolenia i danie im możliwości praktycznego przećwiczenia uzyskanej wiedzy i umiejętności.